Peter Sellers

"Sa ženama izlazim teže na kraj nego sa muškarcima. Do načina razmišljanja je."