Robin Williams

Bog mi je dao mozak i penis, ali krvi samo toliko da napaja jedno od toga.