Susan Sarandon

"Biram sada projekte o kojima mogu da pričam danima jer danas moraš da pričaš o onome što radiš tokom čitavog perioda snimanja."