Andy Serkis

Njegov otac je bio lekar u Iraku, a majka mu je poduńćavala hendikepiranu decu.